١٣ مى ١٨٨٠ شما خانواده مارتين پيشخدمت لرد استوارت هستيد كه در عمارت او ساليان سال فعاليت ميكند . شما پس از دريافت نامه از طرف ماتين كه در تاريخ ٢٩ اپريل ١٨٨٠به دست شما رسيده بود به سمت لندن حركت كرديد و در ١٣ مي١٨٨٠ به انجا رسيديد. توجه داشته باشيد مارتين از بيماري فراموشي رنج ميبره پس براى بياد اوردنتون بايد بهش كمك كنيد. به سوالاش دقت كنيد و جواب مناسب بديد...

بازی گرگینه


90%

درصد سختی بازی


محل بازی: کرج، گوهر دشت

تعداد نفرات بازی: 4 تا 8 نفر

مدت زمان بازی: 60 دقیقه

مبلغ پیش پرداخت: 80هزار تومان

پرداخت نهایی: هر نفر 80 هزار تومان