درباره ایلوژن،
دنیای مرموز رو کشف کن

 
 

درباره ایلوژن اسکیپ روم


مجموعه ايلوژن به عنوان يکي از زيرمجموعه هاي گروه سرگرمي آفلاين در تابستان 1398با هدف طراحي و اجراي بازي هاي فکري معمايي و اتاق فرارشکل گرفت. در بهار سال 1398موفق شد براي اولين بار بازي اتاق فرار را به عنوان يکي از محصولات خود در استان البرز راه‌اندازي کند. هدف اصلي تيم ما، طراحي و اجراي بازي‌هاي اتاق فرار و همچنين بازي‌هاي معمايي در فضاي واقعي است.


 

توضیحات درباره پروژه های بعدی ....


در حال حاضر راه اندازی سایت یک این مجموعه در استان البرز و منطقه رجایی شهر کرج و برنامه ریزی برای راه اندازی در دیگر استان ها از برنامه این گروه می باشد.

گشترش فضای مجموعه از 300 متر مربع به 600 متر مربع و افزایش شعبات ایلوژن رووم در دیگر شهر ها از برنامه های این گروه می باشد.