شما یک تیم متخصص هستید که از طرف دولت کشورتون برای پیدا کردن گیاهی خاص به منطقه ای از یک جنگل دور افتاده فرستاده شده اید .....

بازی نا شناخته


80%

درصد سختی بازی


محل بازی: کرج، گوهر دشت

تعداد نفرات بازی: 4 تا 6 نفر

مدت زمان بازی: 60 دقیقه

مبلغ پیش پرداخت:70 هزار تومان

پرداخت نهایی: هر نفر 70 هزار تومان